Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Pregled naknada,potpora i nagrada,plaća,osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
Stranica:
174.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: