RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.1999
  • Članak:Etažno vlasništvo
  • Stranica:50.
  • Autor/i:Desenka SARVAN, dipl. iur.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)