RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ustavni sud Republike Hrvatske Odlukom broj U-II- 1246/1997. od 19. siječnja 2000. (Nar. nov., br. 10/ 2000.) pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 14/94. i 4/97.) u dijelu koji se odnosi na prilog 1, 2 i 3 (zoniranje stambenog, poslovnog, proizvodno-industrijskog i lučkog prostora, te je u tom dijelu navedenu gradsku Odluku ukinuo.

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1049/2000. od 17. siječnja 2001. (Nar. nov., br. 7/2001.) nije prihvaćen prijedlog poduzeća "Luka Šibenik" za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe čl. 4. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Šibenika (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2000.).

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1638/2000. od 17. siječnja 2001. (Nar. nov., br. 8/2001.) nije prihvaćen prijedlog V. T. iz Zadra za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe čl. 5. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 7/2000.).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)