RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U postupcima u kojima se primjenjuju pravila carinskih propisa, javljaju se određena otvorena pitanja na koja valja odgovoriti temeljem analize uzroka koji su do njih doveli. Riječ je o potrebi reinterpretacije pojedinih odredaba carinskih propisa na način koji će odgovarati intencijama zakonodavca, odnosno državnog tijela koje je propis donijelo, te koji će ukloniti dvojbe i nedoumice u rješavanju konkretnih slučajeva ili popuniti praznine u carinskim propisima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)