Nova privatizacijska politika - Prikaz prijedloga Zakona o privatizaciji

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Nova privatizacijska politika - Prikaz prijedloga Zakona o privatizaciji
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U proteklom tranzicijskom desetljeću Hrvatska, za razliku od najnaprednijih tranzicijskih zemalja nije u velikoj mjeri uspjela realizirati željene učinke privatizacijske politike, pa je u drugo tranzicijsko desetljeće zakoračila s prilično velikim otklonom između stvarnih rezultata i namjeravanih efekata. To je rezultiralo katastrofalnim stanjem državnog portfelja, nepovjerenjem građana i investicijske javnosti u proces privatizacije, kao i nemalim socijalnim otporima budućim privatizacijskim projektima, i katkad s tendencijom reprivatizacije uvjetovane zahtjevima socijalne sigurnosti.
Hashtags: