RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
  • Članak:Godišnji obračun u društvima koja ostvaruju "državne potpore"
  • Stranica:554.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)