Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
72.
Autor/i:
Sažetak:
    Način popunjavanja PK-1
  • Oporezivanje dohotka djelatnika zaposlenih u inozemstvu
Hashtags: