RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
  • Članak:Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
  • Stranica:566.
  • Autor/i:Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
    Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)