Posebnosti fuzije društava s ograničenom odgovornošću

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Posebnosti fuzije društava s ograničenom odgovornošću
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
U državama u kojima su potrebe, mogućnosti i pravna regulativa postojali u vremenskom kontinuitetu od nekoliko stoljeća, osnivanje novih trgovačkih društava nema danas ono značenje kao kod novonastalih država, zatim u državama u kojima takvog kontinuiteta nije bilo, odnosno u kojima je on prekinut socijalističkim i drugim "revolucijama".

U stvari, u državama u kojima su se trgovačka društva neprekinuto razvijala stvoreni su sustavi pravno uređenih cjelina koje sada treba samo dograđivati i poboljšavati. To osobito vrijedi za dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću u čijem razvitku je prošlo nekoliko etapa prilagodbi i usavršavanja do sadašnjega stanja. U većini takvih država broj se kapitalnih društava ustalio i ona se kao nova društva ne osnivaju u većem broju. Tome su dva temeljna razloga. Prvo, zbog mogućnosti da se ciljevi zbog kojih se uopće osnivaju trgovačka društva mogu zadovoljiti i drugim oblicima udruživanja - bilo osnivanjem društva osoba, udrugama javnoga prava, a posebno uz mogućnost ostvarenja poduzetničke slobode kroz poduzeće trgovca pojedinca. Drugo, što se u izgrađenom sustavu trgovačkih društava kapitalna društva u većem broju i ne osnivaju kao potpuno nova društva, nego se u njih preoblikuju već postojeća poduzeća trgovca pojedinca, društava osoba, kao i drugih udruga javnog prava.

Nadalje, u suvremenom globalnom poslovnom svijetu većina karata glede kapitala je podijeljena, pa do koncentracije kapitala redovito ne dolazi više osnivanjem novih društava, već je učestaliji oblik koncentracije povezivanje postojećih društava.

Hashtags: