Neka zapažanja o pružanju pravne pomoći od strane nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Neka zapažanja o pružanju pravne pomoći od strane nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Sažetak:
Svaka država koja ima interes smatrati se demokratskom i pravnom, mora građanima omogućiti da dobiju stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć za zaštitu njihovih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, građanskih, političkih i drugih prava.

Smatra se da su građani potpuno slobodni u izboru tko će im davati pravnu pomoć, svakako uz ograničenje da to ne mogu biti nadripisari. Pravna pomoć pravnim i fizičkim subjektima osigurana je postojanjem odvjetništva kao samostalne i neovisne službe. Prema Ustavu Republike Hrvatske spomenutim subjektima stoje na raspolaganju i druge visoko profesionalne osobe, te zakonom određene službe i oblici pravne pomoći.

U ovom članku osvrnut ćemo se samo na neke aspekte pravne pomoći nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Hashtags: