Platni promet u slobodnim zonama

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Platni promet u slobodnim zonama
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 44/96.) više je autora upućivalo na temeljne značajke i novine u svezi s osnivanjem i upravljanjem slobodnim zonama te s uvjetima za obavljanje djelatnosti u slobodnim zonama.

Temelj za raspravu o temi naznačenoj u naslovu jest čl. 33., st. 4. Zakona o slobodnim zonama, prema kojem korisnik u zoni može slobodno obavljati sve oblike trgovine i posredovanja u trgovini s inozemstvom i na te se poslove ne odnose ograničenja iz zakona kojima se uređuje trgovina s inozemstvom i devizno poslovanje.

Hashtags: