Još o plaćanju komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Još o plaćanju komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Draško LAMBAŠA, dipl. iur.
Sažetak:
Za razliku od prijašnjih tekstova istog autora, koji se bave plaćanjem ili neplaćanjem komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro, kroz praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske, u ovom tekstu se daje prikaz presude Upravnog suda Republike Hrvatske u odnosu prema istom pitanju.
Hashtags: