Komunalna naknada i komunalni doprinos prema Noveli Zakona o komunalnom gospodarstvu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Komunalna naknada i komunalni doprinos prema Noveli Zakona o komunalnom gospodarstvu
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Desenka SARVAN, dipl. iur.
Sažetak:
U razdoblju od 9. lipnja 1995. do danas Zakon o komunalnom gospodarstvu bio je više puta predmetom izmjena i dopuna. Zadnja izmjena i dopuna ovog zakonodavnog akta obavljena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 59/01.).
Hashtags: