RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
  • Članak:Izdavanje potvrde o evidentiranim nepodmirenim obvezama
  • Stranica:584.
  • Autor/i:Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)