Porezne i carinske aktualnosti - nastanak obveze i obračuna posebnog poreza u određenim carinskim...

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Porezne i carinske aktualnosti - nastanak obveze i obračuna posebnog poreza u određenim carinskim...
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Sažetak:
Primjena propisa što uređuju nastanak obveze posebnoga poreza, a osobito propisa o njegovoj visini - poreznoj osnovici - postala je dvojbena. Carinske i porezne odredbe se prožimaju te su teško tumačljive. U načelu je za sve posebne poreze propisano da porezna obveza nastaje danom carinjenja, tj. danom nastanka carinskog duga, te da porez obračunava carinarnica zajedno s carinom prema carinskim propisima, što bi trebalo razumijevati obračun i primjenu propisa valjanih toga dana. No, postoji i drukčije mišljenje.

U ovome članku ćemo pokušati u proširenom carinskom i poreznom kontekstu odgovoriti na dva porezna pitanja koja se javljaju: - nastanku porezne obveze i naknadnom obračunu posebnoga poreza u određenim carinskim okolnostima. Upotrijebit ćemo donekle neuobičajen logičko pojmovni pristup komentirajući sadržaje odnosnih odredaba i drukčija mišljenja o istim pitanjima.

Hashtags: