Informatizacija pravosudnog sustava Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Informatizacija pravosudnog sustava Republike Hrvatske
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:
Na početku trećeg tisućljeća, sudovi u Hrvatskoj suočit će se s primjenom novih i sofisticiranih kompjuterskih tehnologija. Tome se trenutno pridaje velika pažnja, jer samo visoko kompjuterizirani pravosudni sustav može postati brži, točniji i pravovremen u pružanju točne informacije. Jednom riječju, prednosti u kompjuterizaciji su korisne na svim razinama društva. Kompjuterizacija je proces koji se odvija u svim segmentima ljudskog društva. Stoga se ne može izbjeći primjena kompjuterizacije u pravosudnom sustavu. Na početku, nužno je istaknuti da sukladno Zakonu o sudovima, Zakonu o javnom pravobraniteljstvu i Zakonu o državnom odvjetništvu, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave kao izvršno tijelo ostvaruje preduvjete za rad sudova i nadležno je za kompjuterizaciju.

Problemi koji se susreću u kompjuterizaciji pravosudnog sustava pojavljuju se prije svega u njegovoj lošoj infrastrukturi, tj. lošim radnim uvjetima u sudovima. U mnogim od njih će prije svega biti potrebne nove električne instalacije, biti će potrebno osigurati odgovarajuće radne prostore prikladne za moderne tehnologije, te će bit potrebno obrazovanje sudaca i mlađih sudskih službenika.

U hrvatskom pravosudnom sustavu kompjuterizacija je započela krajem osamdesetih godina, kad su neki sudovi dobili prve kompjutere za računovodstvene svrhe, neke zemljišno-knjižne urede, i eventualno u sudnicama.

Preciznije, kompjuterske tehnologije su prvi put u većoj mjeri primijenjene u sudovima početkom 1997. Otada se taj trend stalno povećavao.

Sudovi i druga tijela pravosudnog sustava koriste kompjutere isključivo za pisanje tekstova, dijelom za već stvorene baze podataka (npr. u svezi s osobama protiv kojih se vodio postupak pred određenim sudom), te u računovodstvenim odjelima. Danas se kompjuteri uglavnom koriste u sudskim i zemljišnim registrima koji se vode kod pojedinih trgovačkih i općinskih sudova.

No, nisu nužni samo kompjuteri, štampači i kompjuterski programi za implementaciju kompjuterizacije u pravosudnom sustavu. Sveobuhvatno specijalizirano obrazovanje ljudi koji rade s novim kompjuterskim tehnologijama bit će također neophodno.

Hashtags: