Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Utvrđivanje porezne osnovice u skladu sa čl. 9. Zakona o porezu na promet nekretnina
  • Oporezivanje porezom na nasljedstva i darove i porezom na promet nekretnina
Hashtags: