Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj
  • Tumačenje čl. 7., t. 11. Zakona o porezu na dohodak - refundacija nastalih izdataka fizičkim osobama u okviru amaterske športske djelatnosti
Hashtags: