Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Stranica:
89.
Autor/i:
Sažetak:
    Pojašnjenje odredbi Zakona o gradnji u svezi sa stručnim nadzorom gradnje
  • Pristojbe za uporabu obale
  • Pravne posljedice i postupanje u slučajevima poništenja konačne lokacijske dozvole na temelju koje je izdana građevna dozvola
  • Pojašnjenje odredbi Zakona o gradnji
  • Zakon o gradnji, odgovorne osobe koje vode gradnju
  • Investicijski nadzor nad građenjem objekata
Hashtags: