RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.1998
  • Članak:Prijava poreza na imovinu za 1998. godinu
  • Stranica:592.
  • Autor/i:Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)