RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radi utvrđivanja općinskih ili gradskih poreza, pravne i fizičke osobe dužne su nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o vlasništvu nad određenom imovinom za ovu godinu. Porezna prijava podnosi se do kraja ožujka 2002., i to za kuće za odmor, neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, nekorištene poduzetničke nekretnine te neizgra đeno građevinsko zemljište, a koje podatke treba sadržavati, te tko su obveznici njezina podnošenja pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)