RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o trgovačkim društvima predviđena je mogućnost da svako društvo na temelju odluke njegova organa, poštujući pritom principe ovog Zakona, promijeni oblik i nastavi djelovati kao društvo drugoga oblika. U promjeni oblika društva njegovi članovi nisu ograničeni, odnosno njima je posve slobodno odabrati neki drugi oblik trgovačkog društva. Najčešći slučajevi preoblikovanja društava jesu preobrazba dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, te preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

U ovom članku obrađuju se pravne pretpostavke za preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, a u sljedećem broju našeg časopisa ćemo pisati o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)