RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, broj 3/01. objavili smo članak pod naslovom Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - primjena članka 47. Zakona o privatizaciji, autora Mladena žuvele i Jadranka Crnića. U ovom pak broju našeg časopisa nastavljamo s obradom iste teme.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)