RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Republika Hrvatska potpisnica je brojnih međunarodnih bilateralnih i multilateralnih ugovora. Neki od tih ugovora sadržavaju posebne privilegije odnosno pogodnosti koje inače nisu predviđene u globalnom carinskom sustavu. Gledom na okolnost da međunarodni ugovori imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće propise, to je čl. 187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona određeno da će se od plaćanja carine osloboditi ona roba čije oslobađanje propisuju međunarodni ugovori.

No, u svezi s ostvarivanjem prava na carinske povlastice koje predviđa spomenuti članak Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 144/99., 77/00. i 92/01. - u nastavku: CZ) javljaju se znatne poteškoće budući da ne postoji usklađenost u međusobnom obavještavanju tijela državne uprave o sklapanju međunarodnih ugovora, te uslijed neinformiranosti carinskih službenika.

U nastojanju da se pomogne korisnicima i carinskim službenicima u ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica na osnovi čl. 187., st. 1., t. 1. CZ, u članku se daje pregled većine međunarodnih ugovora na koje se ovaj članak može primijeniti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)