RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pitanje koje se u članku razmatra je kako utvrditi vrijednosne bodove za 1994. i 1995. godinu, jer se smatra da način kako se to u praksi provodi oštećuje osiguranike koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu nakon 1. siječnja 1999. godine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)