RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Oporezivanje plaća po sudskim presudama
  • Postupak za utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak
  • Naputak o postupanju u svezi s naknadno plaćenim porezom po ugovoru o djelu
  • Obrada i knjiženje godišnje prijave poreza na dohodak za 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)