RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Mogućnost polaganja državnog stručnog ispita za djelatne vojne osobe koje obavljaju veterinarske poslove
  • Kvorum na sjednici predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
  • Može li osoba koja radi kao daktilograf s ukupno 27 godina radnog staža biti, s obzirom na staž, oslobođena od obveze polaganja državnog stručnog ispita
  • Mora li osoba koja radi od 1977. na računovodstvenim poslovima pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
  • Uvjeti za isticanje simbola županije, ovlasti županije u odnosu na osiguravanje prava nacionalnih manjina, izbor školskih odbora srednjih škola u županiji
  • Treba li osoba, oslobođena temeljem odredbi Kolektivnog ugovora od obveze polaganja državnog stručnog ispita, pristupiti naknadno utvrđenoj obvezi polaganja državnog stručnog ispita
  • Obveza polaganja državnog stručnog ispita osoba zaposlenih u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, postupak prijave za polaganje državnog stručnog ispita i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)