RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku ukazujemo na obvezu izrade statističkih izvještaja i njihovo dostavljanje Financijskoj agenciji, te na neke dvojbe i propuste pri sastavljanju statističkih izvještaja s naputcima o načinu njihova otklanjanja.

Rok za dostavu statističkih izvještaja za razdoblje siječanj - ožujak 2002. je 20. travanj 2002.

Statistički izvještaji o poslovanju trgovačkih društava - poduzetnika (iz privrede i neprivrede, banaka i štedionica, društava za osiguranje) i neprofitnih organizacija u 2002. ostaju oblikom i sadržajem isti kao i tijekom 2001. Bitne novosti su počevši od izvještaja za siječanj - ožujak 2002. uvedene kod statističkog izvještaja o poslovanju organizacija koje vode računovodstvo prema računskom planu proračuna (proračuni jedinica lokalne samouprave te proračunski korisnici).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)