RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. travnja 2002. doprinos za mirovinsko osiguranje obračunava se na osnovice koje su više za 5,88% u odnosu na prethodne.

Za zaposlene osobe osnovica na koju se uplaćuje doprinos za mirovinsko osiguranje je plaća koja ne može biti niža od 1.800,00 kn. Za ostale osiguranike osnovice su utvrđene Odlukama koje su objavljene u Nar. nov., br. 25/02. i o kojima pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)