RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neosporni je cilj poduzetnika trajno poslovanje u kojem se ostvaruje dobitak, a ovaj zavisi od razine postignutih prihoda i učinjenih rashoda. Poslovnom politikom se usmjeravaju aktivnosti na povećanje prihoda i na smanjenje rashoda. Učinci toga s odrazom na oba čimbenika dobitka donose veću korist, što ne znači da optimalizacija i pojedinog čimbenika ne pridonosi korisnosti. U tom smislu uprava društva poduzima mjere za poboljšanje tržišnog nastupa, provodi preustroj poslovanja, snizuje troškove, a u novije vrijeme pristupa se i poslovima koji se temelje na ortačkom ugovoru. Razumljivo je da svi potpisnici ugovora u njegovom ostvarenju nalaze svoj cilj, a to je korist bez koje nema interesa za takvo djelovanje u zajedništvu. Ortački ugovori mogu imati za predmet različite poslovne aktivnosti, kao i rokove u kojima oni vrijede. U nastavku prikazujemo računovodstvenu obradu podataka o događajima proizašlim iz ortačkog ugovora.

U časopisu RRiF br. 11/00. opisan je primjer ortaštva u izgradnji građevinskih objekata.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)