RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Održan je sastanak Glavnog odbora Udruge
  • Na spomen prof. dr. sc. Miji Novaku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)