RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2002
 • Članak:Gospodarska statistika
 • Stranica:162.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Gospodarska kretanja
 • Cijene na malo
 • Troškovi života
 • Cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima
 • Industrijska proizvodnja
 • Plaće
 • Unutrašnja trgovina
 • Vanjskotrgovačka razmjena
 • Cijene ugostiteljskih usluga
 • Zapošljavanje i nezaposlenost u Republici Hrvatskoj tijekomožujka 2002.
 • Nepodmireni nalozi za plaćanje pravnih osoba evidentirani u Zavodu za platni promet 31. prosinca 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)