RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stručno putovanje članova Udruge "Hrvatski računovođa" u Španjolsku
  • Priopćenje za javnost u vezi sa stanjem revizije i računovodstva u Hrvatskoj
  • Godišnji kongres Europske asocijacije računovođa održan u Kopenhagenu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)