Polugodišnja financijska izvješća za poduzetnike u 2002.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Polugodišnja financijska izvješća za poduzetnike u 2002.
Stranica:
10.
Autor/i:
Sažetak:
Poduzetnici obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobitka. Pritom su angažirani rabe se razni resursi, te informacije koje također pridonose stvaranju ekonomskih koristi. Ovdje ne ulazimo u šire razmatranje potreba za informacijama, već se ograničavamo na računovodstvene informacije o poslovanju poduzetnika koje se predočuju polugodišnjim financijskim izvješćima. Ta izvješća pripremaju profesijski osposobljeni računovo đe, koji posjeduju znanja i vještine potrebne kako bi financijska izvješća imala obilježja koja zahtijevaju propisi, MRS-ovi, računovodstvene politike, statut, ugovori i odluke uprave društva.

Informacije proizašle iz polugodišnjih financijskih izvješća nužne su upravi društva (neovisno o veličini), ponajprije za njezino odlučivanje i nadzor nad poslovanjem, a potom izvješćivanje vlasnika kapitala, te izvješćivanje državnih tijela i poslovnih partnera.

U 2002. godini nema bitnih promjena povezanih sa sadržajem i sastavom kompleta polugodišnjih financijskih izvješća, zato su primjenjivi postupci iz protekle godine za razdoblje izvješćivanja I. do VI. Glede priznavanja rashoda i prihoda kao pozicije u računu dobitka i gubitka, na njih imaju utjecaja promjene podzakonskih propisa o porezima i doprinosima.

Uredništvo časopisa RRiF u nakani da pomogne računovođama u postupcima vezanima uz sastavljanje polugodišnjih financijskih izvješća, u nastavku predočuje podsjetnik u skraćenom obliku.

Hashtags: