Upravljanje rizikom informacijske tehnologije i revizija informacijskog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Upravljanje rizikom informacijske tehnologije i revizija informacijskog sustava
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Sažetak:
Razvoj pojma revizije informacijskih sustava možemo dovesti u uzročno-posljedičnu vezu s razvojem informacijske ekonomije, odnosno s razvojem obrade podataka i informacija. Razdoblje industrijske ekonomije stvorilo je potrebu za aktivnim praćenjem fizičkih resursa poslovanja, čime je rasla potražnja za uslugama financijske revizije. Povezivanjem i svebuhvatnim pristupom poslovanju počinje se javljati potreba za revizijom cjelokupnog poslovanja, što potiče razvoj interne revizije. Ubrzani razvoj elektroničke obrade podataka vodi prema povezivanju poslovanja s vanjskim okruženjem, što pred reviziju postavlja nove zahtjeve: reviziju elektroničke obrade podataka, pojam koji se počinje javljati u osamdesetim godinama prošloga stoljeća. No, prijelaz s tradicionalne na informacijsku ekonomiju znači i prijelaz od podataka prema informacijama što vodi vrednovanju informacije kao vrijednog resursa poslovanja i razvoju učinkovitih sustava koji omogućuju upravljanje tim resursom poslovanja. Pomak od podataka kao objekta prema informacijama kao subjektu i pokretaču poslovanja vodi nas prema pojmu revizije informacijskih sustava. Revizija informacijskih sustava jest organizacijska funkcija koja omogućuje neovisno i objektivno testiranje funkcija, ciljeva i dijelova informacijskog sustava, kako bi se prikupili dokazi koji se mogu neovisno razmatrati ili biti dobrom podlogom za ostale vrste revizije.
Hashtags: