Ovrha i redoslijed ovrhe na novčanim sredstvima računa ovršenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Ovrha i redoslijed ovrhe na novčanim sredstvima računa ovršenika
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Marija LULIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Postupak ovrhe na novčanim sredstvima pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost propisana je Ovršnim zakonom (Nar. nov., br. 57/96. i 29/99.) i Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 127/00. i 86/01.). Po odredbama Ovršnog zakona (dalje: OZ), među ostalim rješenja o ovrsi donosi sud, a po odredbama Općeg poreznog zakona (dalje: OPZ), među ostalim rješenja o ovrsi na novčanim sredstvima donose porezno tijelo i ovlaštene organizacije, Carinska uprava, Hrvatske vode i dr. radi naplate javnih davanja (prihoda).
Hashtags: