Otvaranje stečajnog postupka po Zakonu o platnom prometu u zemlji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Otvaranje stečajnog postupka po Zakonu o platnom prometu u zemlji
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Sustav plaćanja temelji se na novom Zakonu o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01. - dalje: Zakon) koji je donio mnogo novih rješenja u pogledu naloga i obrazaca platnog prometa, postupanja banaka po nalozima za plaćanje, realizacije vjerovničkih naloga za naplatu po vrijednosnim papirima i instrumentima osiguranja plaćanja.

Jedna od značajnih novosti je odredba o obvezi pokretanja stečajnog postupka nad poslovnim subjektima koji imaju evidentirane nenamirene obveze iz čl. 29., st. 2. i 3. Zakona, neprekidno 60 dana, o čemu će više biti riječi u ovom članku.

Hashtags: