Posljedice neovlašteno ispunjenih bjanko akceptnih naloga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Posljedice neovlašteno ispunjenih bjanko akceptnih naloga
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana BRČIĆ
Sažetak:
U hrvatskoj sudskoj praksi velik je broj kaznenih postupaka pokrenutih protiv osoba koje su neovlašteno izdavale bjanko akceptne naloge, pod uvjetima i na način opisan u članku.

Takvim su postupanjem navedeni subjekti i oni koji su poduzeli radnje za pokretanje takvih postupaka ostvarili osnovanu sumnju u počinjenje kaznenih djela krivotvorenja isprave iz čl. 311. i 313. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 110/97., 27/98., 129/00. i 51/01. - odluka USRH), kao i lažnog prijavljivanja kaznenog djela (čl. 302. navedenog zakona).

Hashtags: