RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01. - dalje: Zakon) temeljni je zakon kojim je određen cjelokupni tijek javne nabave, od planiranja, nadmetanja, odabira, ugovaranja do izvršenja ugovora.

Kod odabira najpovoljnije ponude, sukladno čl. 46. Zakona, naručitelju je dano na volju da samostalno odluči o kriteriju odabira najpovoljnije ponude.

Točnije, to može biti ili ponuda s najnižom cijenom ili ekonomski najpovoljnija ponuda koja u sebi sadrži elemente cijene i dodatne kriterije, koje po procjeni naručitelja, imaju bitnu ulogu za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Zakonom nije propisano da je za primjenu dodatnih kriterija potrebna suglasnost ili odobrenje Ureda za nabavu ili kojeg drugog tijela, pa se ovim člankom daje jedan model za odabir najpovoljnije ponude.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)