Osiguranja u sustavu poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Osiguranja u sustavu poreza na dohodak
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Sažetak:
U novom sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u nas, temeljenog na Zakonu o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/ 01.) i Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01.), osim obveznih osiguranja ugrađena je mogućnost i dobrovoljnih osiguranja. Osim dobrovoljnih osiguranja u okviru ovih socijalnih zakona postoje i druga osiguranja koja provode domaći i strani osiguravatelji, kao što je životno i neživotno osiguranje imovine, te osiguranje za slučajeve nezgoda i sl.

Porezni položaj osiguranja nalazimo u Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00.), o čemu piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Hashtags: