Kada je moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2002.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Kada je moguća promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2002.
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Sažetak:
Trgovačka društva i druge pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost radi stjecanja dobitka, kao i fizičke osobe koje se bave obrtom i slobodnim zanimanjem te drugim djelatnostima koje se oporezuju kao obrtničke, a vode poslovne knjige i sastavljaju financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 91/92.) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (Nar. nov., br. 36/93. do 2/00.), obvezni su plaćati porez na dobitak, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 127/00., u nastavku: Zakon) i njegovim provedbenim propisom Pravilnikom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 54/01., u nastavku: Pravilnik). Međutim, postoje razlozi kad se svote predujmova mogu vratiti ili promijeniti. O tome, te o načinu plaćanja predujmova poreza na dobitak, u nastavku članka.

O mogućnostima odgode ili obročnog plaćanja poreznog duga dana su objašnjenja u RRiF-u br. 5/02., str. 63.

Hashtags: