Što donosi novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Što donosi novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Donošenjem novog Pravilnika o evidentiranju - zaduženju i razduženju dobara u trgovini na malo učinjeni su mali pomaci u smjeru jednostavnijeg vođenja ove evidencije, no u odnosu na stvarnu potrebu vođenja ove evidencije - premalo. To se prvenstveno odnosi na velika trgovačka društva (kao i veliki broj manjih) koje savršenom obradom podataka u svakom trenutku mogu pružiti sve potrebne podatke (te i više od toga) u svezi s trgovačkom robom koja se nalazi u prostoru takvog prodajnog mjesta. No, obveza vođenja popisa robe ipak i nadalje ostaje, a u očekivanju i nove izmjene Pravilnika te upute Tržne inspekcije o načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo, u nastavku, temeljem novodonesenog Pravilnika, pišemo o obvezama vođenja evidencija koje proizlaze iz ovog propisa te ukazujemo na najvažnije izmjene.
Hashtags: