RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 91A/93., 36/98. i 32/01. - u nastavku: Zakon) stvorena je mogućnost da se u opravdanim slučajevima plaćanje može obaviti u efektivnom stranom novcu. Provedbeni propis Zakona - Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu (Nar. nov., br. 107/93., 116/93., 97/94., 2/95. - ispr. i 87/01. - u nastavku: Odluka) - detaljnije uređuje plaćanje u efektivnom stranom novcu.

Autor uz to što pojašnjava Odluku, posebno se osvrće na deviznu blagajnu domaćih osoba.

Važno je napomenuti da među promjenama u svezi s deviznim poslovanjem koje su nagoviještene Prijedlogom Zakona o deviznom poslovanju i čija se primjena očekuje već od početka 2003., su i one koje se odnose na poslovanje efektivnim stranim novcem. Zanimljivo je da se predlaže mogućnost naplate i plaćanja u efektivnom stranom novcu bez odobrenja Hrvatske narodne banke do svote 25.000,00 eura mjesečno. Uz to, za razliku od postojeće regulative, naplata bi do protuvrijednosti navedene svote mogla biti i u kunama. K tomu, ovo će područje deviznog poslovanja i nadalje biti uređeno provedbenim propisom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)