Rad duži od punoga radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Rad duži od punoga radnog vremena i preraspodjela radnog vremena
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Radno vrijeme u radnom odnosu jedan je od bitnih čimbenika radnog učinka i sigurnosti radnika na radu. Zato se dužini radnoga vremena u međunarodnim konvencijama i ustavima država posvećuju posebne odredbe. Ustav RH obvezuje zakonodavca da zakonom odredi najduže radno vrijeme (čl. 55., st. 2. Ustava RH).

Dužina radnoga vremena određuje se sukladno znanstvenim i iskustvenim dostignućima i saznanjima o njegovu utjecaju na radni učinak, odmor i razonodu radnika, njegovo kulturno i stručno uzdizanje, sigurnost na radu i sl. Preraspodjelom radnog vremena mogu se kumulirani negativni učinci zamora ublažiti. O svemu tome u nastavku članka.

Hashtags: