Outsourcing ili usmjerenje na glavnu aktivnost, a sve ostale neka obavljaju drugi koji će to obaviti bolje, brže i jeftinije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Outsourcing ili usmjerenje na glavnu aktivnost, a sve ostale neka obavljaju drugi koji će to obaviti bolje, brže i jeftinije
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Marko KOLAKOVIĆ
Sažetak:
Za to je potrebno obaviti strateški odabir temeljnih aktivnosti, tj. onih u kojima društvo ostvaruje najbolje rezultate u usporedbi s konkurencijom i svoje potencijale usredotočiti samo na njih. Fokusiranjem na sržne aktivnosti i izlučivanjem ostalih aktivnosti, trgovačka društva oblikuju svoju strategiju poslovnog rasta i razvoja u globalnomn okruženju.

Kao odabir na brze i nepredvidive tržišne promjene uprave društva ograničavaju svoje poslovanje na vitalne strateške aktivnosti u područjima u kojima ostvaruju najbolje rezultate ili barem posluju efikasno. Zahtjevi suvremenog poslovanja nameću strateške taktike izdvajanjem aktivnosti (Outsourcing) koje nisu dio temeljnih aktivnosti, ili pak njihova obustavljanja i kupovanjem tih usluga od drugih prema potrebama (engl. Contracting ili Contracting out).

Hashtags: