Elektronički potpis u poslovanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Elektronički potpis u poslovanju
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:
U siječnju 2002. Hrvatski je sabor donio Zakon o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 10/02.), kojim se elektroničkom potpisu daju značajke vlastoručnog potpisa u razmjeni informacija između tijela državne uprave, pravosuđa i gospodarskih subjekata, kao i prava, obveze i odgovornosti potpisnika i davatelja usluga certificiranja. Donošenjem provedbenih propisa kojima se uređuju određena tehnička pitanja primjene elektroničkog potpisa i najavljenim postupkom donošenja Zakona o elektroničkoj trgovini stvorio bi se pravni okvir elektroničkog poslovanja.
Hashtags: