Prije službenog puta u inozemstvo nije potrebno pribaviti potvrdu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Prije službenog puta u inozemstvo nije potrebno pribaviti potvrdu
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Donesen je Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu kojim se uređuje način korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog puta i u ostalim slučajevima boravka u inozemstvu.

Time se stavljaju izvan snage svi naputci i ostali provedbeni propisi na temelju kojih su ova prava korištena do sada.

Hashtags: