Položaj banke prema novom Zakonu o bankama - poseban osvrt na odnos prema Zakonu o trgovačkim društvima

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Položaj banke prema novom Zakonu o bankama - poseban osvrt na odnos prema Zakonu o trgovačkim društvima
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Renata MATOŠEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Razlog postojanja posebnog zakona kojim se regulira oblik trgovačkog društva - banka, već je u prošlosti prepoznat kao neophodan. Pripremajući tekst novog Zakona o bankama (Nar. nov., br. 84/02.), predlagatelji su, uz rizik primjedbi o "prevelikom i preširokom" tekstu, nastojali u jednom zakonskom okviru urediti sve elemente potrebne za osnivanje, poslovanje, prestanak i nadzor banke. Na taj način nastojalo se izbjeći eventualne nejasnoće u njegovoj praktičnoj primjeni.
Hashtags: