Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Dana 25. srpnja 2002. stupio je na snagu Zakon o preuzimanju dioničkih društava (Nar. nov., br. 84/02., i 87/02.) u daljnjem tekstu: ZPDD) kojim prestaje vrijediti Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava (Nar. nov., br. 124/97. i 57/01.). ZPDD je po opsegu opširniji, a po sadržaju bliži njemačkom Übernahmengesetzu i Smjernicama EU o preuzimanju (1995/0341 COD, odluka 8129/00 od 19. 6. 2000.). Na taj način je i u nas ovaj institut manje-više usuglašen s pravom trgovačkih društava EU i učinjeno je glede legislative više reda u toj materiji.

To je razlogom da smo ovaj članak posvetili novom tekstu ZPDD, kako bismo ga približili čitateljima i potencijalnim preuzimateljima, jer sama procedura ostvarivanja preuzimanja nije sasvim jednostavna.

S druge strane želimo naglasiti da preuzimanjem nisu nužno isključeni ili umanjeni instituti pripajanja i spajanja (fuzije) jer oni i dalje ostaju kao oblik statusnog povezivanja dioničkih i ostalih trgovačkih društava.

Hashtags: