Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Milena NALIS, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je objavljen u Nar. nov., br. 32/02. (s ispravcima u Nar. nov., br. 86/02. - nastavno: Zakon) omogućeno je da pored Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nastavno: Zavod), poslove u svezi sa zapošljavanjem mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe. Na taj način, kao i u većini europskih država, uvodi se konkurencija državnim tijelima na području posredovanja u zapošljavanju.
Hashtags: